What would you like to search for?

Contact Us

WWF Caucasus Programme Office
11, M.Aleksidze street, 
0193 Tbilisi, Georgia.
Tel.: (+ 995 32) 2237500 
E-mail: Office@wwfcaucasus.org


WWF Armenia Office
11/1 Proshyan street, Yerevan 0019, Armenia
Tel/Fax: (+374 10) 54 61 56
Tel/Fax: (+374 10) 58 89 83
Email: office_am@wwfcaucasus.org


WWF Azerbaijan Office
Old City, 6th Boyuk Gala str., Turn 11, AZ1001 Baku, Azerbaijan
Tel/Fax: +994 12 4922504/09
Email: office_az@wwfcaucasus.org 
You can submit your suggestions and concerns

The World Wide Fund for Nature (WWF) has established a mechanism to receive and respond to suggestions and concerns raised by stakeholders who may be affected by WWF-supported conservation activities as a key means to strengthen implementation of WWF’s Environmental and Social Safeguards Framework.
Addressing the needs of the stakeholders, especially local communities in a timely and effective way improves mutual understanding, strengthens accountability and provides a foundation for increased collaboration. 

You can submit your suggestions and concerns using the following links


ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՁԵՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐՈՎ

AŞAĞIDAKİ LİNKLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİLƏK TƏKLİF VƏ NARAHATLARINIZI GÖNDƏRƏ BİLƏRSİNİZ

გაგვიზიარეთ თქვენი რჩევები, მოსაზრებები ან მხარდაჭერა შემდეგი ბმულის საშუალებით